Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där väljs styrelsen och andra förtroendevalda och beslut kan fattas i övergripande frågor som rör föreningens verksamhet. Mötet äger runt senast utgången av mars och alla medlemmar är välkomna att delta i mötet och besluten. Under fliken  ”Om Östermalm” finns rubriker för de senaste årsmötena med handlingar.

Bildspel från årsmötet