Årsmötet 2024 hölls i Rios aula på Sandhamnsgatan den 26 mars. Vi hade ett välbesökt möte med 36 röstberättigade medlemmar. Ordförande för mötet var Kristoffer Burstedt. Mötet antog valberedningens förslag. Efter mötet höll vi en  uppskattad frågestund om hotellifiering. Inbjudna var Stadsbyggnadsnämndens ordförande Jan Valeskog, Adam Weiz och hyresgästföreningens Bengt Öhman. Kristoffer modererade samtalet och frågorna från deltagarna. Temat var ”Efter domen i HD – vad har hänt”, syftande på om domen  blev prejudicerande eller om oseriösa värdar har hittat nya kryphål i lagen. Jan Valeskog redogjorde för arbetet och rutinerna i nämnden och hur de måste prioritera i alla ärenden som rör nybyggnation.