Följ länken till verksamhetsberättelsen för gruppens arbete för 2023.
Följ QR-koden för att läsa programmet.