Vi skickade en enkät till alla partierna i Stockholms stad. Alla åtta svarade och vi fick en tydlig bild av hur man vill att bostadssituationen skall se ut i framtiden. Det fanns ingen önskan om att bostadspolitiken skulle bli en valfråga, hur viktig alla än tycker den är. Det kan man ju fundera över! I sammanfattningen av svaren har vi spaltat upp vad respektive parti anser om utbyggnad eller omvandling av Allmännyttan, bevarande av grönområden, segregationsproblematik och inte minst: utbredningen av lägenhetshotell som gör att 1000-tals lägenheter försvinner ur bostadskön. Varje år.

 Klicka här för att läsa rapporten: