.

.   Om Husombud och LH:n på Östermalm  

Östermalm har över 4000 anslutna medlemmar. Vi behöver bli fler förtroendevalda.

Att vara husombud är en viktig förtroendeuppgift som inte heller är särskilt betungande.  Du blir den felande länken mellan förhandlare och fastighetsägare. Ger även oss i styrelsen och förhandlingsrådet viktig info som kan bli avgörande i förhandlingssituationen. Husombuden väljs in på årsmötet, men kan få sin uppgift när som helst under året. En fördel med att vara husombud är dessutom att du bjuds in på utbildningar och seminarier, liksom andra förtroendevalda. Anmäl dig till oss på info@hgfostermalm.se eller kontakta oss på sidan med kontaktuppgifter på denna plats.
En bra broschyr finns på Hyresgästföreningens hemsida med råd och tips : Hej husombud. Sök på www. hyresgastforeningen.se. 

Om LH:n:
Vi har f n  två aktiva LH:n på Östermalm.
Kollektivhuset Rio. Kontakt till ordförande Ann-Christine Janson: kollektivhuset.rio@gmail.com
Husarvikens LH. Ordförande är Joana Kenwood
hgfhusarviken@gmail.com

Frågor vi på Östermalm främst fokuserar på i år är

  • Hyresförhandlingar
  • Upprustningar
  • Arbetet mot lägenhetshotell (se rapport under Dokument.
  • Bostadspolitik
    Följ oss på vår  Facebooksida (Hyresgästföreningen Östermalm) eller @hgfostermalm. Gilla oss och ge input!