Om Trepartsöverenskommelsen.

Under hösten inleds ett nytt sätt att hyresförhandla, vilket innebär att  överenskommelsen med tre parter; Fastighetsägarföreningen, de allmännyttiga bolagen och Hyresgästföreningen drar igång. När vi vet mer och när förhandlingarna inletts kommer vi att informera om det på denna plats och ut i vårt medlemsbrev. i dagens läge är det oklart vad som är positivt och vilket som blir negativt för oss hyresgäster.  September 2022. 

Länk till Hyresgästföreningens information:

Vad gör Hyresgästföreningen?

Ett av Hyresgästföreningens främsta uppdrag är att årligen förhandla hyran för Sveriges ca 3 miljoner hyresgäster. Inför kommande hyresförhandlingar är läget unikt. Inflation och stigande priser kan leda till att Sveriges hyresgäster står inför en rekordhög hyreshöjning. Med samlad expertis arbetar vi för att motverka kraftiga hyreshöjningar för dig som hyresgäst.

Läs mera här om årets förhandling. 

Länk till vanliga frågor. 

Vad gör vi på Östermalm?

Vid årsmötet varje år väljs representanter till regionens olika förhandlingsdelegationer, Östermalms förhandlingsråd samt husombud.
Sammankallande till förhandlingsrådet är Mats Clauson.

Vi har representation i den privata förhandlingsdelegationen för Stockholms stad.

Vad gäller Allmännyttan har vi representanter i Svenska Bostäder och Stockholmshem. Vi efterlyser reresentanter för Micasa och tar tacksamt emot anmälningar. För ytterligare information, se protokollet från årsmötet för 2021 på fliken i toppmenyn.