Styrelsen efter årsmötet 2024

Ordförande: Mats Clauson. Kontakt: 073-358 81 80
info@hgfostermalm.se
Arbetar bl a med upprustningsfrågor och var projektledare för rapporten som kartlade utbredningen av lägenhetshotell.
Vice ordförande: Göran Aspgren.
Astrid Ohlsén, ledamot.
Ingrid Forsberg, ledamot och remissansvarig.
Kontakt: ingridforsberg@gmail.com.
Ingrid är ansvarig för planärenden och skriver remisser med Östermalmsföreningens åsikter om olika ärenden.
Anna Lagergren, ledamot.
Ylva Fernvall, ersättare. Webb&sociala medier
Astrid och Ylva är ledamöter i den Bostadspolitiska gruppen för Stockholms stad. Den vill fr a påverka kommunpolitikerna att ta bostadsfrågan på allvar.
Ing-Rid Gunnarsson, ersättare.

 

Ledamöter i Allmännyttans förhandlingsdelegationer.

Svenska bostäder:
Staffan Bengtsson
Emil  Bengtsson

Stockholmshem:
Joana Kenwood – avgick under våren. Ordinarie ledamot är Göran Aspgren. 

Familjebostäder:
Linnea Johnsson Axelsson – avgick under våren 2024, ledamot saknas. 

Privata förhandlingsdelegationen för Stockholms stad:

Mats Clauson
Roger de Robelin

Ersättare:
Ivan de Kartzow
Annika Ekman