Under 2024 ordnar vi tillsammans med Östermalms Lottakår utbildningar i krishantering. Uppdraget kommer från MSB.

Utskick med anmälningsformulär skickas till alla medlemmar. Hösten 2024 planerar vi ytterligare två kurstillfällen. En kortare dokumentation från första tillfället finner du här: Krisberedskap.