Hyresgästföreningen Östermalm

Medlemsantal: ca 4000. Östermalm  har ca 80 000 invånare. 

Hyresgästföreningen är en medlemsstyrd organisation. Styrelsen väljs av er medlemmar på årsmöten och det finns också andra förtroendeuppdrag åt medlemmar.

Du måste vara bosatt på Östermalm för att bli förtroendevald.

Husombud (läs mer på sidan om husombud) är ett mycket viktigt förtroendeuppdrag. Det är kontaktlänken mellan Hyresgästföreningens förhandlare och huset du bor i. Vi hjälper dig ta reda på om det finns något HO där du bor. Om du väljer att bli HO hjälper vi dig få reda på vilka medlemmar som finns i huset och ger råd och handledning om vad som förväntas av dig. Uppdraget är enkelt, men mycket viktigt inför hyresförhandlingar, upprustning och annat som påverkar hyran. Vi har idag 48 husombud, men behöver många fler. Husombud kan väljas in när som helst under året.

Lokala hyresgästförening (LH), med förtroendevald styrelse. Hör med HGF om det finns någon LH där du bor. Man kan bilda en LH i huset eller området du bor i, vilket bör vara mycket geografiskt begränsat. 

Förhandlingsdelegationer för Allmännyttan samt privat boende. I dessa kan förtroendevalda vara med och påverka hyresförhandlingarna. Anmäl intresse till oss, vi saknar ledamöter till  Familjebostäder, Micasa och  Stadsholmen.  Se på sidan  Kontakter för ledamöter till Svenska Bostäder och Stockholmshem. 

Fullmäktige HGF, region Stockholm. Det är det högsta beslutande organet i Stockholm och där deltar förtroendevalda från föreningarna i regionen.

Förbundsstämman. Det är den högsta beslutande nivån. Stämman samlas vartannat år med deltagare från alla Sveriges regioner. 

Hör gärna av dig via formuläret på startsidan och berätta vad du vill med ditt medlemskap.

Eller vilka frågor du tycker vi ska arbeta med. Under menyn Dokument ser du senaste protokoll och verksamhetsberättelser som visar vilka frågor vi arbetat med under året. Där länkas också till rapporter, program, enkäter mm som vi varit delaktiga i via samarbeten av olika slag.

Frågor vi har främst fokus på iår är

Du hittar kontaktuppgifter till oss i Östermalmsstyrelsen under Kontakter.
 Länkar och aktuell info från Hyresgästföreningen region Stockholm hittar du i menylänkarna Stöd och råd och Hyresgästföreningen. .